Kelpiebrink NL > Nieuws > Nieuws vervolg

Simon is voor de laatste keer vader geworden

03-08-2017

Nog niet eerder gebeurd maar dit jaar heeft er een ongeplande dekking plaats gevonden zonder dat we het wisten. Daar is een hele ophef over geweest. Simon heeft Jlee gedekt en ze hebben 6 prachtige zonen en 1 dochter gekregen.


Zoals gezegd is er een hele ophef over geweest. Beide ouders zijn niet verwant aan elkaar en qua bloedlijnen passen ze prima bij elkaar. Simon wordt binnenkort 10 jaar, is kerngezond en heeft nog nooit medicatie gehad, maar sinds de eerste colour doppler test hadden we hem uit de fok gehaald omdat hij een vergroot hart heeft en een verminderde pompfunctie. Hij heeft ook een minimale klepinsufficiëntie (je hoort geen hartruis maar op de colour doppler zie je een minimale lekkage). Dit laatste heeft pakweg 80 % van de reuen uit het ras. Simon staat al 5 jaar onder controle en heeft in die tijd minimaal 7 maal een kleurendoppler onderzoek gehad. Hij is onder controle bij Hanneke van Meeuwen, een dierenarts die zich gespecialiseerd heeft in hartecho's en hij is onderzocht door Mark Dirven, één van de twee cardiologen die Nederland rijk is.
Beiden hebben geconcludeerd dat Simon welliswaar geen standaard hart heeft maar dat je na zoveel jaar en gezien zijn algemene gezondheid, kan concluderen dat de staat van zijn hart iets is wat bij hem hoort en voor hem geen nadelige gevolgen heeft. Simon zelf heeft géén probleem. Hoe hij aan zo'n vergroot hart komt is niet te zeggen. Het grootste deel van hartproblemen is verworven en niet erfelijk. Op mijn vraag dat, als zijn hartstaat door ziekte is veroorzaakt, ik dat dan toch wel door had moeten hebben, kreeg ik van de cardioloog een ontkennend antwoord. Hij kan een dagje onwel zijn geweest zonder dat je het merkt en dat kan mogelijk een oorzaak zijn van de staat van zijn hart. Het waarom en hoe blijft echter giswerk.
Belangrijk is echter de conclusie dat hij geen noemenswaardige Mitralisklepdegeneratie heeft en geen DCM.


Uiteraard zijn de mensen die een nakomeling uit dit nest van Jlee en Simon hebben hiervan op de hoogte gesteld!
Tevens hebben ze allemaal kennis met Simon gemaakt.

Toch heeft het feit dat hij nog eenmaal gedekt heeft wat frustraties los gemaakt. Vooral bij een meisje die een zieke dochter van Simon heeft. Een hondje van 5 jaar die al het nodige heeft meegemaakt. Ze is op jonge leeftijd bijna gestorven aan een Ekolie vergiftiging (ze dachten zelf doordat ze rauw vlees voeren en helaas gebeurt dat inderdaad wel vaker bij het voeren van rauw vlees), vervolgens heeft ze bij het spelen met een van de andere honden van de eigenaresse een schedelfractuur !! opgelopen. De eerste colour doppler testen lieten geen bijzonderheden zien maar na deze ziektes/ongelukken is mogelijk het hart aangetast. Of dat dan erfelijk is, is natuurlijk zeer de vraag. Zoals eerder aangegeven zijn de meeste hartziektes verworven en niet aangeboren/erfelijk. In dit ras heeft overigens nog geen onderzoek naar erfelijkheid plaats gevonden. Hetzelfde hondje heeft recent een pancreasvergiftiging gekregen doordat de eigenaresse, naar eigen zeggen, weer rauw vlees is gaan voeren.

Dat men na dit te hebben meegemaakt met je hond, teleurgesteld en gefrustreerd bent is begrijpelijk. Dat je al je problemen bij een ander neerlegt is onmacht en hoge bomen vangen veel wind.
Het is ook bijzonder naief om te denken dat de lijn waar Simon uit komt de enige lijn is waarin misschien een familiale gevoeligheid voor een ietwat vergroot hart voorkomt.

We waren de eersten die bij al onze honden Colour Doppler onderzoeken (onderzoek naar hartziekten) afnamen. We waren ook zeer zeker één van de eersten en zo niet de enigen, die voortdurend via sociale media en website, mensen op de hoogte hebben gehouden van de uitslagen (positief of negatief). We gaan hier ook zeker mee door!

Jammer ook dat mensen niet kunnen relativeren.
Sommige mensen gaan van de weeromstuit working kelpies aanschaffen. Working kelpies verschillen qua gezondheid niet van de australian kelpies. We kennen net zo veel lijnen binnen de working kelpies die een gevoeligheid voor bepaalde hartcondities tonen als binnen de australian kelpie.

Aangezien wij vinden dat genetische variëteit de basis van een gezond ras is, vinden wij dat men geen lijnen van de fok uit moeten sluiten vanwege vermeende problemen. Dat geldt zowel voor de working als wel voor de australian kelpie. We vinden het ook jammer dat in sommige landen working en australian kelpies niet met elkaar "vermengd" kunnen worden. Het internationale FCI regelement laat dat niet toe. Als het internationale FCI regelement daar wat soepeler mee om zou gaan zou de genetische variëteit wat groter zijn hoewel beiden (working en australian) dezelfde oorsprong hebben.

Enfin, wij zijn blij met de pups van JLee en Simon. Het zijn leuke, vrolijke, open en actieve kelpiepups die hun eigenaren veel plezier geven.

Ga terug