Kelpiebrink NL > Nieuws > Nieuws vervolg

De Kelpiebrink Breeders Club

14-11-2015

We hebben een nieuwe Club, de Kelpiebrink Breeders Club. Omdat het steeds moeiijker wordt om de juiste informatie te vergaren en om tot goede keuzes te komen met betrekking tot partners voor dekkingen hebben we een Kelpiebrink breeders Club opgericht. Deze groep bestaat uit een select clubje mensen uit diverse landen die elkaar vooral informeren over de diverse gezondheidsproblematieken. We wisselen vooral wetenschappelijke artikelen met betrekking tot bepaalde zieketebeelden uit en bediscussiëren deze. Informatie is de basis van alle handelingen.

Ga terug